Betingelser

Vigtig information omkring behandling

Det er vigtigt, at alle klienter forstår og accepterer følgende betingelser, når de modtager behandlinger i vores akupunkturklinikker. Ved at modtage behandlinger hos os, accepterer klienten følgende vilkår og fraskriver klinikken og dens behandlere ethvert ansvar.

1. Behandling på Eget Ansvar

Alle behandlinger, herunder akupunktur, Guasha, cupping, moxa, bambusmassage, mavemassage og andre assisterende behandlingsformer, udføres på klientens eget ansvar. Dette betyder, at klienten selv er ansvarlig for eventuelle risici, bivirkninger eller komplikationer, der måtte opstå som følge af behandlingen. Klinikken og dens behandlere kan ikke holdes ansvarlige for nogen form for skader, der opstår som følge af behandlingen.

2. Informeret Samtykke

Inden behandling påbegyndes, er det klientens ansvar at oplyse behandleren om enhver relevant medicinsk historie, aktuelle helbredsproblemer, allergier eller andre forhold, der kan påvirke behandlingen. Klienten skal sikre sig, at de forstår de foreslåede behandlingsmetoder og de potentielle risici forbundet med dem, og give et informeret samtykke til at modtage behandling. Eventuelle spørgsmål om behandlingen bør afklares inden behandlingsstart.

3. Ingen Garantier for Resultater

Selvom vores behandlere arbejder professionelt og dedikeret for at opnå de bedste mulige resultater, kan klinikken ikke garantere specifikke resultater eller virkninger af behandlingen. Responsen på behandlinger kan variere fra person til person, og det forventede resultat kan ikke garanteres. Klienten accepterer, at behandlingens effektivitet kan variere og ingen resultatgaranti gives.

4. Ansvarsfraskrivelse for Skader

Klinikken og dens behandlere kan ikke holdes ansvarlige for nogen form for skader, herunder men ikke begrænset til personskader, følelsesmæssige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af behandlingen. Dette omfatter også skader, der opstår på grund af fejl eller forsømmelser under behandlingen. Klienten fraskriver sig enhver ret til at sagsøge klinikken og dens behandlere for skader eller tab, der måtte opstå i forbindelse med behandlingen.

5. Overholdelse af Anbefalinger

Klienten er ansvarlig for at følge alle efterbehandlingsanbefalinger og instruktioner, der gives af behandleren. Manglende overholdelse af disse anbefalinger kan påvirke behandlingens effektivitet og sikkerhed, og klinikken kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne heraf. Det er klientens ansvar at informere behandleren om eventuelle ændringer i deres helbredstilstand, som kan påvirke behandlingen.

6. Begrænsning af Klinikkens Erstatningsansvar

Klinikkens samlede ansvar for enhver form for erstatning eller krav, uanset årsagen, er begrænset til det beløb, som klienten har betalt for behandlingen.

7. Force Majeure

Klinikken er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis dette skyldes årsager uden for klinikkens kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, epidemier, strejker eller andre force majeure-begivenheder.

8. Ændringer og Aflysning af Aftaler

Klinikken forbeholder sig retten til at ændre eller aflyse aftaler efter behov. Eventuelle ændringer vil blive meddelt klienten hurtigst muligt. Klienten har også ansvaret for at informere klinikken om ændringer i deres helbredstilstand, der kan påvirke behandlingen. Aflysning eller ændring af aftaler skal ske i overensstemmelse med klinikkens politikker.

9. Fortrolighed og Databeskyttelse

Alle oplysninger, der gives til klinikken, vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Klienten accepterer, at nødvendige oplysninger om deres helbred kan deles med behandlere på klinikken for at sikre en sikker og effektiv behandling. Klinikken forpligter sig til at beskytte klientens personlige oplysninger og sikre, at de kun bruges til behandlingsformål.

10. Efterbehandling og Opfølgning

Klienten er ansvarlig for at følge op på behandlingerne med de anbefalede efterbehandlings- og opfølgningssessioner, som angivet af behandleren. Manglende opfølgning kan påvirke behandlingens resultater og sikkerhed.

11. Bekræftelse af Læsning og Forståelse

Ved at modtage behandlinger hos vores klinik bekræfter klienten, at de har læst, forstået og accepteret disse betingelser og fraskriver klinikken og dens behandlere ethvert ansvar for behandlingen.

Afbudsvilkår

Skulle du blive forhindret eller ønsker du at ændre din tid, så aflys venligst aftalen via selvbetjeningslinket i din bekræftigelsemail. Dette kan ligeledes gøres ved, at skrive en sms til mobil: 60 22 13 98, sende os en mail på info@akuhuang.dk eller ringe til os på 70 60 43 46 indenfor vores åbningstider. Bemærk, tager vi ikke telefonen grundet travlhed, skal vi have en skriftlig henvendelse. Henvendelser gennem sociale medier anses ikke som en gældende afbudsmetode.

Afbud skal ske senest 24 timer før behandlingens start. Ved afbud under 24 timer før behandlingens start opkræves et gebyr på 500 DKK, som betales ved enten kortbetaling, mobilepay, bankoverførsel eller kontant i klinikkens åbningstid. Ved udeblivelse uden nogen form for henvendelse forud for sin behandlingstid opkræves et gebyr svarende til den fulde pris for behandlingen (850 DKK)